Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang mga sumusunod na tuntunin ng paggamit ay dapat sundin ng lahat ng mga user ng goldenslot-ph.top:

Pribadong Impormasyon

Sa paggamit ng aming website, sinasang-ayunan ng mga user na magbigay ng tumpak at totoong impormasyon sa iba't ibang mga form at patlang na hinihingi. Ang impormasyong ito ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng serbisyo ng website at hindi ibinabahagi o ibinibenta sa mga third-party na hindi awtorisado. Hinahakbang namin ang mga kinakailangang hakbang upang tiyakin ang seguridad ng inyong impormasyon.

  • Pag-update ng Impormasyon: Ang mga user ay dapat regular na mag-update ng kanilang impormasyon sa aming website, lalo na sa impormasyon ng login upang maiwasan ang mga isyu sa pag-access sa mga account na nauugnay sa goldenslot-ph.top.

Pagkakasunduan

Ang paggamit ng goldenslot-ph.top ay sumasang-ayon na sundin ang mga sumusunod na tuntunin:

  • Ang Pampublikong Impormasyon: Maaaring mag-share ng mga pampublikong impormasyon ang mga user sa pamamagitan ng mga pampublikong mga patlang. Gayunpaman, hindi kami responsable sa anumang mga lokal o internasyonal na batas na dapat sundin ng mga user sa kanilang mga pampublikong post.

Ipunin at Katuparan ng Pangangalaga sa Katawan

Sa paggamit ng goldenslot-ph.top, ang mga user ay kailangang sumunod sa mga sumusunod:

Paniniguro sa Katawan: Hinahakbang namin ang mga makatwirang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan at katunayan ng lahat ng impormasyon ng pagbabayad na inihahanda sa pamamagitan ng aming website. Gayunpaman, kami ay hindi responsable sa anumang mga isyu o pinsala na maaaring mangyari sa oras ng transaksiyon.